НУ Музеј „д-р Никола Незлобински“

Музејот е еден од најстарите во југоисточна Европа. Препознатлив е по својата природно-научна поставка која е единствена по својата содржина. Музејот е создаден пред речиси еден век со многу љубов и посветеност.

Музејот е уникатен презентер на природното и културно наследство за регионот на Охридското Езеро – светско наследство од листата на УНЕСКО.

Повеќе

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПОСТАВКАТА

(за период од 1-ви Октомври)
понеделник-петок 07:30-15:30 часот

Не работи во Сабота, Недела и државни празници

(организирани групи вон работно време со претходна најава од барем 2 дена телефон 046 786644)

OPENING HOURS

(For the period from Оctober 1-st )
Monday-Friday 07:30-15:30 pm

not working onSaturday, Sunday and public holidays

(organized groups outside opening hours with prior notice of at least 2 days - phone 046 786 644)

Историја

Основач на музејот е Никола Незлобински, Русин, кој во Струга доаѓа во 1924 година како лекар кој помага во борбата против маларијата. Тој бил воедно и вљубеник во природата и кога дошол во Струга, почнал да лови, но и да собира и препарира инсекти, птици и разни други животни. Во 1928 година ја презентира првата зоолошка збирка, со што се удрени темелите на Природно-научниот музеј во Струга, а воедно и на музејската дејност во Македонија. Во негова чест музејот го носи неговото име. Докторот Никола Незлобински уживал голема почит од граѓаните, а, поради своите општествени заслуги, бил прогласен за почесен граѓанин на градот Струга. Заедно со сопругата Софија, почиваат во алејата на заслужните граѓани на градските гробишта во Струга.

History

The founder of the museum was Nikola Nezlobinski, a Russian who came in Struga in 1924 as a doctor to help the fight against malaria. He was also a nature lover and when he came in Struga, he began to hunt, but also to collect and stuff insects, birds and many other animals. In 1928 he presented the first zoological collection that set the foundations of the Natural History Museum of Struga. In his honor, the museum carries his name. Doctor Nezlobinski enjoyed a great respect from the citizens, and because of his social accomplishments, he was proclaimed as honorary citizen of the Town of Struga. His remains rest in the Alley of Worthy Citizens at the Struga Cemetery together with the remains of his wife Sofia.
Тамо по срце в кавал да свирам,
С’нце да зајдвит, ја да умирам.

Настани

Нема настани
Министерство за култура
на Република Македонија