Финансиски извештај за 2016

Финансиски извештај за 2016 – Министерство за култура на Р.Македонија