Muzeu D-r “Nikola Nezlobinski” Strugë

Muzeu është një nga më të vjetrit në Evropën Juglindore. Është i njohur për mjedisin e tij natyroro – shkencor i cili është unik në përmbajtjen e tij. Muzeu u krijua pothuajse një shekull më parë me shumë dashuri dhe përkushtim. Muzeu është një prezantues unik i trashëgimisë natyrore dhe kulturore për rajonin e Liqenit të Ohrit – Trashëgimia Botërore e UNESCO –s.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПОСТАВКАТА

(за период од 1-ви Мај)

Вторник-Петок 09:00-16:00 часот

Сабота-Недела 09-15 часот

Не работи во Понеделник и државни празници

(организирани групи вон работно време со претходна најава од барем 2 дена телефон 046 786644)

Working hours

(from 1-st of May)

Tuesday-Friday 09am-04pm

Saturday-Sunday 09am-03pm

Monday:CLOSED.

Phone: 046 786644

Настани

Нема настани
Министерство за култура
на Република Македонија