Вие сте овде:

Skip Navigation LinksStruga Museum :: Музеј Струга>Одделение за Ликовна уметност
English Macedonian Albanian

Struga Струга


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ   Во рамките на Музејот делува и одделението за ликовна уметност. Неговата активност се интнзивира со приклучувањето на ликовната галерија "Вангел Коџоман" кон Музејот. Галеријата го носи името на еден од основоположниците на македонската соврмена уметност, Вангел Коџоман и во неа постојано се изложени 33 дела на авторот работени на тема Струга во минатото.


    Покрај галеријата со сликите на Коџоман, Музејот   располага и со ликовни дела на Димитар Пандилов, Димче Коцо, Борислав Траикоски, Сергеј Кучма, Борис Пастернак, Борјана Божиновска, дела од ликовната колонија која во 2005 се одржа под покровителство на музејот во Струга. Во просторот на галерјата се организираат и повремени изложби на реномирани автори, како и изложби на млади академски уметници, а значаен сегмент од работата претставува и преземање на реализирани изложби од другите културни институции во Македонија, галерии, музеи, домови на културата и културно информиративни центри.


ФОТОГРАФИИ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ НА МУЗЕЈОТ ВО СТРУГА

Вангел Коџоман "Испосница св. Атанасиј", Калишта, масло на платно
 

Вангел Коџоман "Испосница св. Атанасиј", Калишт, масло на платно
Вангел Коџоман "Даљаните" - Струга, масло на платно

Вангел Коџоман "Даљаните" - Струга, масло на платно
Вангел Коџоман "Чаршијата во Струга", масло на платно

Вангел Коџоман "Чаршијата во Струга", масло на платно
Вангел Коџоман "Слепо сокаче", масло на платно
 

Вангел Коџоман "Слепо сокаче", масло на платно
Вангел Коџоман "Саат кулата во Струга", масло на платно
 

Вангел Коџоман "Саат кулата во Струга", масло наплатно
Димче Коцо "Мотив од струшко" , масло на картон

Димче Коцо "Мотив од струшко" , масло на картон
В.Руткиќ "Портрет на Софија Незлобинска", масло на картон

В.Руткиќ "Портрет на Софија Незлобинска", масло на картон
Димитар Пандилов-Аврамоски "Улица во Струга" (1949г.), масло на платно
 

Димитар Пандилов-Аврамоски "Улица во Струга" (1949г.), масло на платно
Борислав Траикоски "Врснички"  (1965г. ), масло на платно
 

Борислав Траикоски "Врснички"  (1965г. ), масло на платно
Борислав Траикоски "Пејсаж од битолско" масло на хартија

Борислав Траикоски "Пејсаж од битолско" масло на хартија
Оливера Љатковиќ "Залез" темпера

Оливера Љатковиќ "Залез" темпера
Љубе Алејжксоски "Портрет на Никола Незлобински" (2004)
 

Љубе Алејжксоски "Портрет на Никола Незлобински" (2004)
Борјана Божиновска "Заедно", (2002), масло на картон
 

Борјана Божиновска "Заедно", (2002), масло на картон
Борјана Божиновска "твојот збор" (2002)
 

Борјана Божиновска "твојот збор" (2002)
Владимир Младеноски  "Композиција" (1991)

Владимир Младеноски  "Композиција" (1991)
Мирослав Клос, (Канада , 2001)
 

Мирослав Клос, (Канада , 2001)
Мирослав Клос, (Канада , 2001)
 

Мирослав Клос, (Канада , 2001)
Борислав Траикоски "Движење", темпера на хартија
 

Борислав Траикоски "Движење", темпера на хартија
Даме Затуроски "Покуќнина" , (1970)

Даме Затуроски "Покуќнина" , (1970)