Вие сте овде:

Skip Navigation LinksStruga Museum :: Музеј Струга>Галерија Вангел Коџоман
English Macedonian Albanian

Struga Струга


ВАНГЕЛ КОЏОМАН   Роден е на 14 февруари 1904 година во Струга. Матурирал во 1924 година во Охридската гимназија и истата, 1924 година се запишува на уметничката школа во Белград, наставен оддел каде и дипломира 1928 година. Негови професори на уметничката школа се познатите и афирмирани професори Бета Вукановиќ, Љуба Ивановиќ, И. Шобаиќ. Во 1928 година го продолжил студирањето на двогодишниот курс за чиста уметност кај професор Милан Миловановиќ. Кон крајот на школувањето бил на покус студиски престоја во Италија.


     По отслужување на девтомесечниот воен рок во Сараево во 1931 година стапил во служба како ликовен педагог во Охридската гимназија. Од 1929 година, особено од 1936 година до почетокот на Војната учествувал  во пролетните изложби на сликарски и скулптурски дела на југословенските уметници и на есенската изложба на белградските уметници во Белград. Во 1937 година учествувал на изложбата на независните сликари во Белград, наречена бојкоташка. Во 1938 - 1939 година во Белград добил место на професор по ликовно восспитние во Седмата машка гимназија, каде што останал до 1945 година. Во месец октомври, неколку дена по ослободувањето на Белград, стапил како воен сликар на должност шеф на Одделот за пропаганда при главниот штаб на Македонија за ширење на ликовната уметност во војската и народот на која останал шест месеци, до први јуни 1945 година.


   По демолибизирањето, кон крајот на септември во 1945 година дошол во ослободеното Скопје каде се вработил како професор во средната художествена школа која во 1948 година го добова називот Учолиште за применета уметност.Таму работел до 1952 година. Вангел Коџоман е еден од основачите на друштвото на ликовните уметници на Македонија во Скопје и долгогодишен член на неговата управа. Од 1945 година учествувал на изложбите на ДЛУМ во Скопје иво другите југословенски центри, како и на разни тематски изложби. Од 1952 година започнал да работи како професор на вишата педагошка школа во Скопје, каде што до 1972 година предавал сликарство и методика на ликовното воспитание.


    Учел повеќе генерации млади уметници и педагози. Во 1953 година заено со Личеноски и Мартиноски ја преставувал македонската ликовна уметност на големата изложба Половина век од југословенското сликарство, 1800-1950 во Модерната галерија во Загреб. Во 1955-1956 година остварил четиримесечен студиски престој во Париз. Во неговиот дневник ќе запише: По престојот во метрополата моите настојувања стануваат посмели и поафирмативни, со извесно надградување и формирање на творечкиот инстинкт. Во 1974 година во Струга ја отворил постојаната тематска изложба-легат Струга во минатото, сместена во спомен куќата на Вангел Коџоман, со околу 30 масла и акварели. Во 1975 година е избран за дописен член на МАНУ. Редовен член е од 1981 година. Носител е на наградите : Октомвриска награда на СР Македонија а животно дел -1969, Осмоноемвриската награда на Струга - 1975, АВНОЈ - 1979, 13 Ноември на град Скопје - 1981.


УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА  


   Галеријата Вангел Коџоман, при музејот Др. Никола Незлобинскиво Струга е основана во 1980 година како изложбен простор за постојана изложба на авторот. Изложените слики се проникнати со единствената тематска нитка на традицијата, наследството и духот на поднебјето. Во богатото ликовно творештво на Вангел Коџоман како значаен сегмент и трајна преокупација се издвојува неговиот опус инспириран од родниот град Струга и поднебјето што ја опкружува. Бројни се мотивите кои како разлеани фотографски кадри се нижат, ковертираат и трансформираат во слики низ кои авторот на еден силен и емотивен начин ги доживува и перцепира поднебјето, старата градска куќа, чаршијата со опеаните кепенци.


    Многу од мотивите кои авторот го опчинувале и поттикнувале низ една својствена емпириска експресија да ги пренсе на платно, хартија, картон денеска ги нема. Тие се неповратно исчезнати со здивот на времето и во динамиката на современото живеење. Но затоа пак, неговите слики прекриени со патината на годините  добиваат еден документарен призвук на последни корифеи кои засекогаш ќе не потсетуваат на прекрасната староградска архитектура, животот во чаршијата и идиличниот пејсаж на опкружувањето.

ФОТОГРАФИИ ОД ГАЛЕРИЈАТА НА ВАНГЕЛ КОЏОМАН ПРИ МУЗЕЈОТ ВО СТРУГА

Вангел Коџоман "Родниот сокак", масло на платно, 66х49.5cm
 

kodzoman-01
Вангел Коџоман "Горна мала", масло на картон, 34х48cm

kodzoman-02
Вангел Коџоман "Куќата на Тасица 2", акварел, 33х26cm

kodzoman-03
Вангел Коџоман "Стариот житен пазар" масло на картон, 27х37cm
 

kodzoman-04
Вангел Коџоман "Улицата на Нестор", масло на картон 34х18cm
 

kodzoman-05
Вангел Коџоман "Улицата на Нико Нестор", масло на картон 34х18cm

kodzoman-06
Вангел Коџоман "Старо и ново", масло на картон 32х48cm

kodzoman-07
Вангел Коџоман "Пред пионерскиот дом", масло на картон 32х48cm
 

kodzoman-08
Вангел Коџоман "Испосница св. Атанасиј", Калишта, масло на платно 53х72cm
 

kodzoman-09
Вангел Коџоман "Мотив од стара Струга" масло на картон, 25х35cm

kodzoman-10
Вангел Коџоман "Сокакот на Миладиновци" масло на картон, 34х48cm

kodzoman-11
Вангел Коџоман "Чаршијата во Струга", масло на платно, 54х74cm
 

kodzoman-12
Вангел Коџоман "Улицата на Шантевци", масло на картон, 45х60cm
 

kodzoman-13
Вангел Коџоман "Даљаните и Струга", масло на платно, 50х65cm
 

kodzoman-14
Вангел Коџоман "Чаршијата во Струга 2", масло на картон, 45х63cm

kodzoman-15
Вангел Коџоман "Старата струшка чаршија", масло на картон, 44х60cm
 

kodzoman-16
Вангел Коџоман "Црковна куќа", масло на картон, 34х49cm
 

kodzoman-17
Вангел Коџоман "Црковна куќа", масло на  хартија, 35х48cm
 

kodzoman-18
Вангел Коџоман "Куќата на Јосиф Штичарот", масло на картон, 35х48cm 
 

kodzoman-19
Вангел Коџоман "Слепо сокаче" , масло на платно, 35х48cm

kodzoman-20
Вангел Коџоман "Нашиот сокак", масло на картон, 49х34cm
 

kodzoman-21
Вангел Коџоман "Крај Дрим", масло на картон, 33х48cm

kodzoman-22
Вангел Коџоман "Мотив од стара Струга", масло на картон, 29х42cm
 

kodzoman-23
Вангел Коџоман "Турска мала", масло на картон, 24х33cm

kodzoman-24
Вангел Коџоман "Крај Дрим 2", масло на картон, 35х50cm
 

kodzoman-25
Вангел Коџоман "Аталот каде што беше некогашниот хотел Београд", масло на картон, 34х49.5cm

kodzoman-26
Вангел Коџоман "Саат кулата во Струга", масло на картон, 37х48cm
 

kodzoman-27
Вангел Коџоман "Куќата на Тасица", масло на платно, 46х40cm

kodzoman-28
Вангел Коџоман "Горна мала", масло на картон, 42х31cm
 

kodzoman-29
Вангел Коџоман "Кумбаров сокак", масло на картон, 32х41cm

kodzoman-30
Вангел Коџоман "Куќата на Сотир Љонндро и Аџовци", масло на картон, 33х48cm
 

kodzoman-31
Вангел Коџоман "Мотив од стара Струга", масло на картон, 25.5х34.5cm

kodzoman-32
Вангел Коџоман "Korovin Roses"
 

Korovin_Roses