Вие сте овде:

Skip Navigation LinksStruga Museum :: Музеј Струга>Етнолошко одделение
English Macedonian Albanian

Struga Струга


ЕТНОЛОШКО ОДДЕЛЕНИЕ   Во  рамките на Музејот од пред неколку години делува и работи и етнолошкото одделение. Познато е дека овој крај изобилува со наследство од нашата материјална и духовна култура. Затоа овде била присутна и традицијата на прибирање и запишување на таквото богатство уште од пред век и половина, а тоа го поттикнуваат и на нивните вредности укажувваат во тоа време странски учени и патеписци. Па така и нашите Миладиновци го одушевиле светот и се уште ја фасцинираат меѓународната јавност со својот Зборник од народни умотворби.


    Од друга страна, бездруго тоа етнолошко, духовно и фолклорно богатство произлегува од разновидноста и другите карактерисики присутни во областите кои го сочинуваат струшкиот крај. Па така секоја од нив има свои специфики во народната носија, обичаите и фолклорот. Според нив струшкото подрачје можеме да го поделиме на: градот Струга, полските села, горнодримколскиот крај, долнодримколскиот крај и Малесија. Ова богатство и традицијата придонесуваат во Музејот неминовно да се формира етнолошко одделение.
    Во претходниот период, со прибирање на етнолошки материјал, фрагменти од носии и народни носии во целост, алатки садови од домаќинство и слично, како и запишување  и регистрирање преку записи (пишувани, аудио и видео записи) се занимаваат кустосите од историското одделение. Со тоа овој фонд прилично се збогати, па се јавува потребата од вработување стручно лице етнолог и на тој начин  да се оформи посебно одделение кое исклучиво ќе се занимава со оваа дејност.


   Пред некоја деценија, по иницијатива на тогашната Културно просветна заедница на Општина Струга, започна да се организира културната манифестација Ревија на народни носии. Со текот на времето таа стана традиционална републичка смотра на народни носии и фолклор, а последниве години неа ја организира Музејот. Богатиот етнолошки материјал, традицијата и големиот интерес на граѓаните и гостите беа причината музејот отпорано да организира тематски етнолоши изложби со застапеност на народни носии, делови од носии, накит, садови, етнолошки предмети и фотографии. Овааа традиција продолжува и по формирањето на етнолошкото одделение.


    Денес  Музејот располага со преку 150 делови од народни носии од сите подрачја на струшко, неколку комплети народни носии, дваесетина парчиња накит, осумдесетина предмети од покуќнина, алат и други предмети, како и голем број фотографии и други записи. Така и понатаму перманентна задача на ова одделение е да ја продолжи работата и активностите на овој план.


ФОТОГРАФИИ ОД ЕТНОЛОШКОТО ОДДЕЛЕНИЕ НА МУЗЕЈОТ ВО СТРУГА

Ќуп - масленик
 

Ќуп - масленик
Покуќнина, музејско депо

Покуќнина, музејско депо
Струшка носија (20-ите години од XX век)

Струшка носија (20-ите години од XX век)
Зетовска носија, Долни Дримкил, с.Дренок (20-ите години од XX век)
 

Зетовска носија, Долни Дримкил, с.Дренок (20-ите години од XX век)
Горни Дримкол, Вевчани
 

Горни Дримкол, Вевчани
Албанска носија од струшко поле 

Албанска носија од струшко поле
Носија на исламизирани македонци, Горни Дримкол

Носија на исламизирани македонци, Горни Дримкол
"Забуни", горна женска облека карактеристична за Струга, Горни Дримкол и некои села од струшко поле
 

"Забуни", горна женска облека карактеристична за Стѕруга, Горни Дримкол и некои села од струшко поле
Женски елек, Струга
 

Женски елек, Струга
Скутници, Струга

Скутници, Струга
Џубе, турска струшка носија

Џубе, турска струшка носија
Елеци "појас", турска староградска носија, Струга
 

Елеци појас, турска староградска носија, Струга
"Касуле", Долни Дримкол
 

"Касуле", Долни Дримкол
"Зобан",  Долни Дримкол
 

"Зобан",  Долни Дримкол
Забун и елек, (струшко поле)

Забун и елек, (струшко поле)
"Бовча" и невестинска "Бокча", Долни Дримкол
 

"Бовча" и невестинска "Бокча", Долни Дримкол
Невестинска шамија "Корпа"
 

Невестинска шамија "Корпа"

Бовчи  

Бовчи
Кошула, Долни Дримкол

Кошула, Долни Дримкол
Кошула, Горни Дримкол

Кошула, Горни Дримкол
Невестински и празнишен клашеник, Малесија
 

Невестински и празнишен клашеник, Малесија
Чорапи, струшко
 

Чорапи, струшко
Дел од етнолошка изложба
 

Дел од етнолошка изложба
Презентација на материјалната и духовната култура на Македонија

Презентација на материјалната и духовната култура на Македонија